Κανόνες

Τo RfG πέρα από τους βασικούς κανόνες των βιβλίων διακατέχεται και από μια σειρά άλλων κανόνων τόσο για τις σχέσεις της κοινότητας των ανθρώπων που λαμβάνουν μέρος όσο και για να διευκολυνθούν κάποιες από τις διαδικασίες του παιχνιδιού.